Ειδήσεις ενημέρωση πληροφορίες αντικειμενικότητα

Ακολούθησέ μας  

Facebook page
   

Διαβάστε Ακόμα  

Θέματα της επικαιρότητας
   

Νέα του Δήμου Ναυπακτίας  

   

Δημοφιλή Άρθρα

   

Καταφύγιο Ναυπακτίας

Τα περί μεταφοράς σκύλων είναι εντελώς αυθαίρετα

Λεπτομέρειες
ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

“Μια εγκύκλιος ενός Υπουργείου ή αρχής δεν είναι «ικανή» να τροποποιήσει τον υπάρχοντα νόμο, μόνο ερμηνεία αυτού δύναται να ενεργήσει”.

 Φίλοι κυνηγοί, την 2/2/2012 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 4039 με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τόσο τα ζώα συντροφιάς, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κυνηγετικοί σκύλοι, όσο και τα λοιπά ζώα συντροφιάς αλλά και τα αδέσποτα.

 Ως κυνηγοί μας ενδιαφέρουν οι διατάξεις του νόμου τούτου με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκύλους μας και ειδικότερα τον τρόπο ζωής του – κανόνες ευζωίας (χώρος στον οποίο διατηρείται , οι συνθήκες ζωής που υπάρχουν σ` αυτόν καθαριότης ,νερό κ.τ.λ) την μεταφορά του στον τόπο κυνηγιού και την επιστροφή του , τον εμβολιασμό του , την σήμανση και την καταγραφή του , το βιβλιάριο υγείας του κ.λ.π.
Τελευταία μετά από παρεμβάσεις της πανελλαδικής φιλοζωϊκής και περιβαλλοντικής ομοσπονδίας εξεδόθη η με αριθμό πρωτ. 1969/100521/14-8-2013 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με την οποία γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν οι ανωτέρω διατάξεις.

 Μετά την έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου η πανελλαδική φιλοζωϊκή και περιβαλλοντική ομοσπονδία, την 3/9/2013, ανήρτησε σε ιστοσελίδα της, κείμενο με το οποίο αναφέρει: «παράνομη θεωρείται πλέον η μεταφορά κυνηγετικών σκύλων με αυτοκίνητο σε ξύλινα ή άλλα κλουβιά προσαρτημένα στο πίσω μέρος του οχήματος εκτός καμπίνας». Επίσης αναφέρει « κυνήγι: πρόστιμο στους κυνηγούς που μεταφέρουν σκυλιά σε κλουβί εκτός αυτοκινήτου».

 Ακόμα αναφέρει ότι τα αμέσως ανωτέρω προκύπτουν από την ανωτέρω εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ερμηνεύθηκαν οι ως άνω διατάξεις του Ν. 4039/2013. Όπως είναι φυσικό δημιουργήθηκε μεγάλη αναταραχή και ανησυχία στους κυνηγούς, πανελλαδικά, διότι όπως είναι γνωστό, το 80% των συναδέλφων κυνηγών περίπου χρησιμοποιούμε κυνηγετικούς σκύλους είτε για το κυνήγι τριχωτών θηραμάτων είτε για το κυνήγι πτερωτών.

 Να δούμε πως έχουν τα δεδομένα που αφορούν το ανωτέρω θέμα και στην συνέχεια να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε τόσο την ανωτέρω ερμηνευτική εγκύκλιο όσο και το κείμενο της ανακοίνωσης της φιλοζωΐκής ομοσπονδίας.

 Σχετικό με τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφίας και την προστασία αυτών κ.λ.π εξεδόθη και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο ανωτέρω νόμος 4039/2012. Τις διατάξεις του νόμου τούτου έρχεται να ερμηνεύσει η ανωτέρω με αριθ. πρωτ. 1969/100521/14-8-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και επίσης στις διατάξεις αυτού αναφέρεται και η ανωτέρω ανακοίνωση της φιλοζωϊκής ομοσπονδίας.

 Το κείμενο των διατάξεων του νόμου τούτου που αναφέρεται στα ως άνω ζώα μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κυνηγετικοί σκύλοι έχουν ως εξής:

 Άρθρο 1 παρ α. «Ζώα είναι κάθε έμβιος οργανισμός……… , παρ.β. ευζωΐα (ζώου) είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα αναφορικά με την προστασία τους και την μεταχείριση τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευόμενο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα…….. γ. ζώο συντροφίας είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφίας».

 «Δεσποζόμενο ζώο συντροφίας είναι κάθε μη άγριο ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο…………… και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη………. Ως ζώα συντροφίας θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, την φύλαξη ποιμνίων, την φύλαξη χώρων ………..»

 Άρθρο 4: Με το εν λόγω άρθρο (παρ 1) δημιουργήθηκε διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφίας και των ιδιοκτήτων τους. Στην όποια καταχωρίζονται, από τους πιστοποιημένους κτηνιάτρους τα στοιχεία, που αφορούν την αναγνώριση των ζώων συντροφίας (όπως φύλλο, χρώμα, ράτσα, απώλεια, αλλαγή ιδιοκτήτη, θάνατος κ.λ.π) στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κυνηγετικοί σκύλοι όπως ανωτέρω εκτίθεται καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτου των (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθ. ταυτότητας κ.λ.π).

 Παρ 3α)  Η σήμανση των ζώων συντροφίας είναι υποχρεωτική………. Ο διενεργών την σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του……….. και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

 Παρ 9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφίας που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, για τον έλεγχο του βιβλιαρίου Υγείας των διατάξεων του ως άνω νόμου κ.λ.π διενεργούν οι Υπηρεσίες της Δημοτικής αστυνομίας, της θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων οι οποίοι εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές.

 Άρθρο 5. Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφίας.
1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφίας υποχρεούται :
α) Να μεριμνά για την σήμανση και καταγραφή του, την έκδοση βιβλιαρίου Υγείας ………. μέσα σε δύο μήνες από την γέννησή του ή μέσα σε ένα μήνα από την απόκτησή του ή την εύρεσή του,……..
β) Να δηλώνει μέσα σε 5 μέρες την απώλεια του ζώου σε πιστοποιημένο κτηνίατρο ………..
γ) Να τηρεί τους κανόνες ευζωΐας ……………….
δ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο του, αν όμως θέλει να αποχωριστεί από αυτό πρέπει να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου του τόπου κατοικίας του και να το παραδίδει σ’ αυτήν.
ε) Να μεριμνά για τον καθορισμό του περιβάλλοντος του, ………παρ. 4
Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά την διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με τον σκύλον του για το σκοπό αυτόν (κυνήγι) έχει υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο Υγείας του σκύλου του.

 Παρ. 5  ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ η άδεια κυνηγιού από κυνηγό του οποίου ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α. της παρ. 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα η με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο Υγείας…….. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΩΟ.
ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΧΩΡΟ, ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ.

 ΆΡΘΡΟ 10.  Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφίας:
Με το άρθρο τούτο καθορίζεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφίας στα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς. Η μεταφορά των κυνηγετικών σκύλων για τις ανάγκες του κυνηγιού ρυθμίζεται με το αμέσως ανωτέρω με αριθ. 5 άρθρο του νόμου τούτου (4039/2012).

 Με τα άρθρα 20 και 21 καθορίζονται οι ποινές (ποινικές και διοικητικές) οι οποίες επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν και τα ζώα συντροφίας στα οποία συμπεριλαμβάνονται όπως προεξέθεσα και οι κυνηγετικοί σκύλοι. Στις ποινές αυτές συμπεριλαμβάνεται και η ποινή που επιβάλλεται αν δεν τηρηθούν οι κανόνες που αφορούν  την μεταφορά ζώων συντροφίας στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η μεταφορά του κυνηγετικού σκύλου χωρίς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ως άνω άρθρο 5 παρ 5 του ανωτέρω νόμου.

 Τέλος η μετακίνηση και η μεταφορά ζώων συντροφίας μεταξύ των κρατών-μερών της ευρωπαϊκής ένωσης διέπεται και από τις διατάξεις του κανονισμού (Ε.Κ) 998/2003 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

 Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διάταξη που πρέπει να τηρείται κατά την μεταφορά των κυνηγετικών μας σκύλων είναι εκείνη του άρθρου 5 παρ 5 και συγκεκριμένα ότι «τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή (κυνήγι) πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό, και αερισμό και να ικανοποιούν τις  φυσιολογικές ανάγκες του σκύλου».

 Αυτοί είναι οι όροι που πρέπει να πληρούν τα μέσα μεταφοράς του κυνηγετικού σκύλου και μόνο. Η ανωτέρω εγκύκλιος του Υπουργείου Γεωργίας (αριθμ πρωτ. 1969/100521/14-8-2013 είναι εκτός νομικού πλαισίου και όχι μόνο δεν ερμηνεύει σωστά τις ανωτέρω διατάξεις αλλά είναι η αιτία που δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση των συναδέλφων κυνηγών. Πιο συγκεκριμένα: 1. Σε καμία διάταξη του ανωτέρω νόμου δεν αναφέρεται « ότι ο σκύλος να στέκεται όρθιος στην φυσική του θέση του σώματός του, να ξαπλώνει, να στρέφει το σώμα του και να έχει πρόσβαση σε νερό όποτε αυτό το επιθυμεί».

 Επίσης πουθενά δεν αναφέρεται ότι «η αρμόδια αρχή έκδοσης (και ανανέωση της άδειας κυνηγού) οφείλει να εξακριβώνει την σήμανση του ζώου ή μη των ζώων που έχει στην κατοχή του ο κυνηγός πριν την έκδοση ή ανανέωση της άδειας κυνηγιού».

 Ακόμα με την ανωτέρω εγκύκλιο «παρακαλούνται ταΔασαρχεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, να συμβάλλουν στην εφαρμογή του Νόμου ώστε κατά την έκδοση ή ανανέωση των αδειών κυνηγιού να προηγείται ο συστηματικός έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων του κάθε αιτούντος κυνηγού και ακόμα «Να εξετάσουν την περίπτωσή της επανεξέτασης των αδειών κυνηγιού που ενδέχεται να έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί η απαίτηση της παρ 5 του Ν. 4039/2012».

 Με άλλα λόγια με την ανωτέρω εγκύκλιο προστίθενται στις ανωτέρω διατάξεις η υποχρέωση των δασικών αρχών να μην θεωρούν τις άδειες κυνηγιού αν ο κυνηγός δεν έχει προηγουμένως συμμορφωθεί προς την εν λόγω εγκύκλιο. Όλα αυτά είναι εντελώς αυθαίρετα. Η εγκύκλιος οιουδήποτε Υπουργείου ή αρχής δεν είναι «ικανή» να τροποποιήσει τον υπάρχοντα νόμο. Μόνο ερμηνεία αυτού δύναται να ενεργήσει.

 Πουθενά στις ανωτέρω διατάξεις δεν αναφέρεται:
1. ότι δεν πρέπει να θεωρείται η άδεια κυνηγιού αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί ο κυνηγός ο οποίος έχει κυνηγετικούς σκύλους για να διαπιστωθεί αν για αυτούς έχει τηρήσει όσα αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις και σε αρνητική περίπτωση να μην θεωρείται η κυνηγετική του άδεια. Εκείνο που επιβάλλει στα ελεγκτικά όργανα είναι αν, κατά τον έλεγχο που θα διενεργήσουν κατά την διάρκεια του κυνηγιού διαπιστώσουν ότι ο κυνηγός δεν έχει τηρήσει τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τον σκύλο του ( ηλεκτρονική σήμανση, έκδοση βιβλιαρίου, εμβολιασμός κ.λ.π) τότε πρέπει να αφαιρέσουν από αυτόν (κυνηγό) την άδεια κυνηγιού του μέχρι να εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις του οπότε επιστρέφεται.

 Επίσης πουθενά δεν αναφέρεται ότι πρέπει τα αρμόδια Δασαρχεία να επανεξετάσουν τις άδειες κυνηγιού που πιθανόν έχουν εκδοθεί χωρίς να γίνει έλεγχος αν έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω.

 Τέλος δεν αναφέρεται σε καμία διάταξη ότι κατά την μεταφορά του,ο σκύλος,έστω και αν αυτή διαρκεί ολίγα λεπτά ή μισή ή μία ώρα (από το σπίτι του, στον τόπο του κυνηγιού) έστω και κατά την διάρκεια του χειμώνα ότι πρέπει « ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ»

 Αγαπητοί συνάδελφοι οι ερμηνευτικοί εγκύκλιοι που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές έχουν σκοπό να ενημερώνουν τους πολίτες για τα θέματα που ρυθμίζονται με κάποιο νόμο ή διάταξη με απλά λόγια και όχι να προκαλούν σύγχυση και αναταραχή σ’ αυτούς ή να προσθέτουν και όρους που δεν υπάρχουν στο κείμενο του νόμου.

 Την εγκύκλιο αυτή ανέδειξαν οι φιλοζωϊκές οργανώσεις και έφθασαν σε σημείο να ισχυρίζονται και ανακοινώνουν μέσω της ομοσπονδίας τους ότι είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ Η ΑΛΛΑ ΚΛΟΥΒΙΑ προσαρτημένα στο πίσω μέρος του οχήματος.

 Τα ξύλινα κλουβιά (κουτιά) που τοποθετούνται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι νόμιμα και προβλέπονται από το άρθρο 32 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει το εν λόγω άρθρο και άλλες σχετικές διατάξεις.

 Συγκεκριμένα το άρθρο τούτο στην παράγραφο 4 ορίζει: «Το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει από το πίσω τμήμα του οχήματος περισσότερο από 30% του μήκους του αμαξώματος. Ειδικά, στα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα οχήματα, το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τις πλευρές τους, υπολογιζόμενου από το εξωτερικό άκρο του εμπρόσθιου πλευρικού φανού του οχήματος, ή του μπρος ή πίσω ακραίου σημείου αυτών. Προκειμένου για ειδική μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν από το πίσω τμήμα των αυτοκινήτων οχημάτων πέραν του 30% του μήκους του αμαξώματος, απαιτείται προηγούμενη άδεια της κατά τόπον αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

 5. Τα προεξέχοντα φορτία από το μπρος ή πίσω τμήμα η τις πλευρές του οχήματος, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνονται με σταθερή προσαρμοσμένη πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 Χ 0,50 μ. λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντανακλαστικότητας και τοποθετημένη με το πάνω άκρο όχι πιο ψηλά από 1,60 μ. και το κάτω άκρο όχι πιο χαμηλά από 0,40 μ. από το οδόστρωμα, όταν δεν μπορούν την προεξοχή να αντιληφθούν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων. Κατά τη νύκτα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται λευκό φως και λευκό αντανακλαστικό στοιχείο μπροστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στοιχείο πίσω.

 6. Ειδικότερα προκειμένου για μηχανοκίνητα οχήματα και αν αυτό επιτρέπεται:
α) Τα προεξέχοντα φορτία περισσότερο από ένα (1) μέτρο πέραν του μπρος ή πίσω τμήματος του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται οπωσδήποτε.

 β) Τα φορτία τα οποία προεξέχουν κατά πλάτος περισσότερο από 0,40 μ. από το εξωτερικό άκρο του μπρος φανού ή του πίσω ερυθρού φανού του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται τη νύκτα». Επομένως η τοποθέτησή στο αυτοκίνητο μας ξύλινων κιβωτίων (κουτιών) είναι καθ’ όλα νόμιμη αν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και νομίμως για αυτόν μεταφέρομε το σκύλο μας στο τόπο του κυνηγιού υπο την προϋπόθεση ότι αυτά (ξύλινα κιβώτια) πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παρ 5 του αρ. 5 του 4039/2013.

 Πέραν τούτων οι φίλοι μας των φιλοζωϊκών οργανώσεων πιστεύω ότι γνωρίζουν ότι κανένας κυνηγός δεν βασανίζει τον κυνηγετικό του σκύλο πολύ δε περισσότερο όταν μεταβαίνει με αυτόν για κυνήγι. Το ξύλινο κουτί που υπάρχει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου έχει πάντοτε τέτοιες διαστάσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε μέσα σ’ αυτό ο σκύλος να έχει άριστες συνθήκες παραμονής. Είναι δε η μεταφορά του με τον τρόπο αυτόν καλύτερη από το να μεταφέρεται μέσα σε ρυμουλκούμενη μπαγαζιέρα στην οποία τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν αμορτισέρ και ο σκύλος δέχεται όλους τους κραδασμούς της και ίδια σε χωματόδρομους τους οποίους αποφεύγει μέσα στο ξύλινο κιβώτιο που είναι προσαρμοσμένο στο αυτοκίνητο που έχει αμορτισέρ.

 Τώρα όσο για την έλλειψη νερού προσιτού σε κάθε επιθυμία του,όπως οι ερμηνευταί των ανωτέρω διατάξεων απαιτούν,νομίζω δεν χρειάζεται ούτε καν απάντηση και δεν χρειάζεται απάντηση διότι ως προεξέθεσα αφ’ ενός τούτο δεν επιβάλλεται από καμία διάταξη και  διότι οι μεταφορές  κατα την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, γίνονται συνήθως φθινόπωρο και χειμώνα (15/9 έως 29/2) και δεν νομίζω να έχει την ανάγκη του ο σκύλος και μάλιστα σε μικρές διαδρομές αφ’ ετέρου δε σε κανένα μέσο μεταφοράς δεν υπάρχει νερό προσιτό προς πόση κάθε στιγμή ούτε ακόμη για τους ανθρώπους ή τα μικρά παιδιά.

 Συμπέρασμα όλων αυτών είναι:
Αγαπητοί συνάδελφοι όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να προσέχουμε, φροντίζουμε και επιβλέπουμε τον σκύλον μας κάτι βέβαια που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να σας υπενθυμίσω αφού είναι γνωστό ότι για εμάς τους κυνηγούς ο κυνηγετικός μας σκύλος αποτελεί «μέρος της οικογένειάς μας» επομένως όλα τα ανωτέρω είναι δεδομένο ότι τηρούνται.

 Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα είναι το πρόβλημα της λύσσας που ενεφανίσθη μετά από αρκετές δεκαετίες και πάλι στη χώρα μας.

 Πρέπει ο σκύλος μας να είναι πάντα εμβολιασμένος τηρώντας για το εν λόγω πρόβλημα τις οδηγίες του κτηνιάτρου μας. Η λύσσα είναι επικίνδυνη και θανατηφόρα και για τον σκύλον αλλά και δι’ εμάς και την οικογένειά μας.

 Τώρα όσο για το κουτί που είναι προσαρμοσμένο στο αυτοκίνητο μας και με αυτό μεταφέρουμε τον σκύλον μας όπως και ανωτέρω εξέθεσα, κατά την άποψή μου, η μεταφορά του αυτή είναι απόλυτα νόμιμη αρκεί το (κουτί) να πληροί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 5 παρ.5 του Ν. 4039/2013 όπως αυτές εκτίθενται ανωτέρω (επαρκής χώρος, φωτισμός, αερισμός και ικανός να ικανοποιεί τις φυσιολογικές του ανάγκες του.)

 Σήμερα σίγουρα θα κουράσω όσους αναγνώσουν το παρόν άρθρο μου. Νομίζω όμως ότι έπρεπε να εκθέσουμε και την δική μας άποψη ως κυνηγοί που θεωρούμε τον κυνηγετικό μας σκύλο μέρος της οικογένειας και αναπόσπαστο μέρος της κυνηγετικής μας παρέας.

 Αγαπητοί φίλοι πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε στους ανωτέρω φίλους μας των φιλοζωικών οργανώσεων οτι εμείς και πριν την ύπαρξη οποιασδήποτε διάταξης για τα ζώα συντροφιάς, χωρίς σκύλο, δεν πηγαίναμε για κυνήγι. Για εμάς  είναι ο πιο αγαπημένος φίλος μας και η φροντίδα μας για αυτόν είναι δεδομένη.

 “Η εγκύκλιος του Υπουργείου Γεωργίας (αριθμ πρωτ. 1969/100521/14-8-2013 είναι εκτός νομικού πλαισίου και όχι μόνο δεν ερμηνεύει σωστά τις ανωτέρω διατάξεις αλλά είναι η αιτία που δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση των συναδέλφων κυνηγών. Η μεταφορά του σκύλου είναι απόλυτα νόμιμη αρκεί το (κουτί) να πληροί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 5 παρ.5 του Ν. 4039/2013 όπως αυτές εκτίθενται ανωτέρω (επαρκής χώρος, φωτισμός, αερισμός και ικανός να ικανοποιεί τις φυσιολογικές του ανάγκες του.”

 Γράφει ο Δικηγόρος Ηλίας Μπεκιάρης, Αθήνα 10/9/2013

www.knf.gr

   

Ενδιαφέροντα Θέματα

Επίδομα παιδιού- Α21: Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018
Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου, ο ΟΠΕΚΑ πλήρωσε την 5η δόση από το επίδομα σε 878.290... Read More...
Οι Φιλόζωοι εθελοντές Ναυπάκτου καταγγέλλουν το δήμο και ζητούν βοήθεια
Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018
Βαρύτατες καταγγελίες κατά του δήμου Ναυπακτίας διατυπώνουν οι Φιλόζωοι... Read More...
Κλειστά την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 τα σχολεία
Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018
Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν... Read More...
Ωμή λογοκρισία πολιτική παρέμβαση ή συνέβη κάτι άλλο με τη συνέντευξη στη Χειμωνάδα
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
Ωμή λογοκρισία, πολιτική παρέμβαση ή συνέβη κάτι άλλο που δεν έχουμε μάθει και... Read More...
Tα πάνω κάτω στην κινητή τηλεφωνία: Φραγή αν ο λογαριασμός ξεπεράσει τα 150 ευρώ
Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018
Πλαφόν χρέωσης σε όλους τους λογαριασμούς τηλεφώνου θα θέσει από την 1η... Read More...
Η καινούργια παιδική χαρά στον Ασπριά
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018
Η νέα παιδική χαρά στον Ασπριά foto facebook  
   

Πιθανόν να σας ξέφυγαν

Το υπουργείο Παιδείας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής...
Σε συνέχεια του δημοσιεύματος του epoli.gr της 11.01.14, «Διώξεις \"τύπου ΤΤ\" σε αιρετούς ...
εχωρίσαμε πρόχειρα από τα επίσημα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν στο Nafpaktianews.gr ποιο...
Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με τον πολιτιστικό Σύλ...
Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου\r\n\r\n\r\n\r\nΕπώνυμο\r\nΟνομα\r\nΠατρώνυμο\r\n\r\n\r\nΑμμάρ\r\nΣτα...
Ανήμερα της Παναγίας ημέρα γιορτής για όλη την οικουμένη αλλά και για το χωριό μας...
 \r\n \r\n \r\n \r\n\r\nΆνδρες της ΟΠΚΕ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας σταμάτησαν ...
\r\n\r\nΠάμε να ξετυλίξουμε  λίγο τα γεγονότα.  \r\nΞαφνικά προκήρυξαν εκλογές ούτε κα...
Ξέρετε πότε άνοιξε ο δρόμος αυτός;\r\nΠόσο στοίχισε μήπως;\r\nΠόσες οικογένειες θα εξ...
\r\n\r\n \r\nΉταν Κυριακή 28 Ιουνίου 2015, όταν η Ελλάδα μάθαινε ότι κλείνουν οι τράπεζες γ...
\r\n\r\nΜε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Καταφύγιο την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 ...
Παρακάτω θα δείτε τα υψόμετρα χιονοπτώσεων για την αυριανή ημέρα (Σάββατο) για τις...
\r\nΜε τελικό προορισμό τα διόδια του Ρίου στην Πατρών – Κορίνθου, περισσότερα από 2...
\r\n\r\n\r\nΟ Αμορανίτης, Τριαντάφυλλος  γεννήθηκε στην Αμόρανη το 1808  και πέθανε το 1870...
\r\nΣτη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Π...
\r\nθεωρούσαν ότι δεν τους ακουμπάει το κράξιμο και οι αντιδράσεις αγανακτισμένων ...
\r\n\r\nΕνδιαφέρον δείχνουν κάποιοι συμπολίτες μας για να συμμετάσχουν στην δημοπρα...
Τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2014 δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των φορτηγών, με φορτίο ά...
   

Για γέλια ή για κλάματα! (Μόνο για εγγεγραμένα μέλη)

   

Translate  

Greek Armenian Dutch English French German Italian
   

Facebook Like  

   

Καταφυγιώτικα Νέα  

Το έγραψε 17/10/2018, 08:17 ο/η Αναγνώστης
me-megali-epityxia-i-xeimonada-sto-kataprasino-katafygio-tis-oreinis-nafpaktiasΣτο κάλεσμα του συλλογου των απανταχού Καταφυγιωτών για τη γιορτή,ανταποκρίθηκαν αρκετοί ντόπιοι και.............
Το έγραψε 08/10/2018, 08:37 ο/η Αναγνώστης
xeimonada-2018-sto-katafygioΤην Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο Καταφύγιο (Αμόρανη), στην πλατεία του χωριού στις.............
Το έγραψε 21/09/2018, 11:04 ο/η Αναγνώστης
irthe-i-ora-tou-oikonomikoy-apologismoy Νόμιζαν ότι τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους  αλλά  τελικά ήρθε η ώρα του οικονομικού.............
Το έγραψε 15/08/2018, 12:25 ο/η Αναγνώστης
xronia-polla-simera-giortazei-to-katafygio   Χρόνια Πολλά Καταφύγιο. Σήμερα γιορτάζει το χωριό μας και παράλληλα γιορτάζει και η καρδιά της.............
Το έγραψε 02/08/2018, 15:49 ο/η Αναγνώστης
sotiris-mosxos-sp-papanastasopoulos-sto-panigyri  15 Αυγούστου στο καθιερωμένο πανηγύρι στο Καταφύγιο Ναυπακτίας με Σωτήρη Μόσχο και Σπ..............
Το έγραψε 26/07/2018, 14:55 ο/η Αναγνώστης
asyrmato-internet-stin-plateia-sto-katafygioΞεκίνησε  και λειτουργεί στην πλατεία στο Καταφύγιο ασύρματο.............
Το έγραψε 27/06/2018, 09:19 ο/η Αναγνώστης
programma-politistkon-ekdiloseon-stin-apodotia   Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Δημοτική ενότητα Αποδοτίας Καλοκαίρι.............
   
© www.katafigio-amorani.gr 2006 - 2018